Retail beveiliging

Diefstal door winkelend publiek, winkelpersoneel, schoonmakers en leveranciers zorgt ieder jaar weer voor miljoenen verlies in de detailbranche. Het publiek wil in een ontspannen sfeer winkelen en zich veilig voelen. Uiteraard geldt dit laatste ook voor u als winkelier en voor uw personeel.

Veiligheid en beveiliging zijn daarom belangrijke items in de detailhandel goederen verdwijnen zowel via de voordeur als via de achterdeur en controle op zowel in- als uitgaande producten is noodzakelijk om verlies tot een minimum te beperken en de veiligheid van een ieder zeker te stellen.

De winkelsurveillant is al lang geleden van zijn traditionele werkwijze af gestapt. De winkelsurveillanten van Q Security passen zich gemakkelijk aan in verschillende situaties en zijn zich bewust van de specifieke eisen van beveiliging in winkels. Winkelsurveillanten van Q Security zijn specialisten in hun vakgebied en zijn op de hoogte van de relevante regelgeving. Het veiligheidsgevoel voor zowel winkelend als winkelpersoneel, maar zeker ook preventie van diefstal blijven daarbij actueel.

Nadat een winkel is doorgelicht op de eventuele risico’s en nadat de wensen van de winkelier of eigenaar zijn doorgenomen verzorgt Q Security een beveiligingsplan op maat. De combinatie van technische hulpmiddelen en de inzet van de winkelsurveillant zorgt ervoor dat er met een veilig gevoel gewinkeld

De benadering van een winkelsurveillant van Q Security bovenal preventief. Het toezicht is erop gericht winkeldiefstal en andere escalatie te voorkomen. Indien noodzakelijk wordt er repressief ingegrepen. Winkelsurveillanten van Q Security zijn geschoold in het specialisme winkelsurveillance en het omgaan met agressie, waardoor zij uitermate berekent zijn op hun taak.

Ze weten hoe zich te gedragen tussen het winkelend publiek. En geven daardoor aan de “echte“ winkeliers niet het gevoel dat het onveilig is of dat zij bekeken worden.