Onze missie

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers met een integraal pakket van kwalitatief hoogwaardige diensten en producten op het gebied van beveiligingszorg. Wij willen een dienstverlener zijn die de opdrachtgever meer levert dan contractueel overeengekomen, met oog voor de belangen van onze medewerkers en de continuïteit van onze organisatie.

Onze visie

Er is behoefte aan meer innovatie binnen de dienstverlening, waarbij vooral behoefte bestaat aan nieuwe bedieningsconcepten. Opdrachtgevers verwachten meer professionaliteit en betrokkenheid van facilitaire dienstverleners.

De schaalvergroting onder dienstverlenende bedrijven, bedoeld om tegenwicht te bieden aan inkoopconcentratie, resulteert in standaard concepten. Deze concepten bieden niet voor alle opdrachtgevers de gewenste oplossing.

Er is behoefte aan dienstverleners die meedenken met hun opdrachtgevers en zich mede verantwoordelijk voelen voor maatwerk oplossingen op hun eigen vakgebied. Door samenwerking met andere leveranciers kan een breder pakket geboden worden.

In de komende jaren ligt de nadruk op flexibiliteit, zowel in uren als in diversiteit van taken. Dit resulteert in kansen voor leveranciers die bereid zijn een bredere inzetbaarheid van hun medewerkers serieus in te vullen.

Om hieraan op het vereiste niveau invulling te kunnen geven, is aanvullende opleiding van operationele medewerkers noodzakelijk.